Etanol skiller seg fra etan ved at et H-atom er skiftet ut med en OH-gruppe.

Kilde: Anne Langdalen