1. Geografiske verktøy >

M Hovedtyper av kartprojeksjoner: a Planprojeksjon b Kjegleprosjeksjon c og d Sylinderprojeksjonexico

Kilde: John Arne Eidsmo