ETC
Nedenstående leksikonartikkel er mitt bidrag til det danske oppslagsverket Brøndums Encyklopædi, som utkom i 1994.

Et cetera,
(latin) "det øvrige", i betydningen "Og så videre" (o.s.v.) . Et cetera (forkortet: e.t.c) er det tradisjonelle halmstrå for mennesker med hukommelsessvikt, få kunnskaper eller svake argumenter. Kan også i enkelte tilfeller være et uttrykk for dovenskap, arroganse et cetera. I norsk muntlig tale finnes dessuten en viss mulighet for sammenblanding med ordet "Seter", bestemt form: "setra", d.v.s en støl, en hytte/ mindre fjellgård hvor man bor mens dyra er på sommerbeite og hvor man bl.a. lager geitost. I skriftlige fortegnelser over eiendommer brukte man nemlig i gammel tid å omtale boder, uthus, skjul og stølshus som et cetera, altså som et tillegg til den egentlige bondegård. På folkemunne ble dette snart til "og setra" - fordi stølen/den lille fjellgården jo uten sammenligning var den viktigste av de øvrige eiendommer. Interessant er også beskrivelsen den new zealandske professor Polli Volli gir av enkelte dialekter rundt Firenze ( Eine kurze Einführung , Wellington 1939), hvor han bl.a. viser hvordan man her nærmest på cockney-vis av og til bytter ut "cetera" med "terra"(jord). I disse dialektene brukes da utrykket som et kort, hvesende utrop (Ehsssse terra) , gjerne fulgt av en iherdig hoderisting - samtidig som man stamper den ene foten hardt i bakken - som tegn på at man ikke bare tviler,men bent frem ikke tror på det den andre sier. Fritt oversatt er meningen "Den må du dra lenger ut på landet med", og det er her (sier professor Polli Volli) - i denne sammenheng - igjen grunn til å se på det norske ordet "seter", som - i tillegg til at det mangler en rimelig etymologisk forklaring - jo betegner et sted som ikke bare ligger på en viss høyde over havet, men virkelig ligger langt ute på landet. I den senere tid har derfor stadig flere forskere spurt seg om det norske ordet "seter" altså slett ikke skyldes den folkelige forvanskning som er nevnt ovenfor, men tvertimot røper en adskillig nærmere sammenheng - både språklig og kulturelt - mellom Toscana og for eks. Gudbrandsdalen enn man tidligere har antatt (for eks. via den gamle pilgrimsveien til Nidaros).


[TEKSTER]