RUSK & RASK

Som overskriften mer enn antyder, er dette nærmest tilfeldige små filer som av en eller annen grunn har overlevd i dypet av maskinen, men som nå – hermed – sparkes ut av min Performa 475 og inn på nettet, hvor de en kort stund skal få lov til å vimse og gjøre seg interessante, før jeg endelig lar dem havne i de evige papirkurver.

Med andre ord: Velkommen til en liten hulter-til-bulter-flokk med gamle bagateller.

Å skrive bøkene om Karsten og Petra
I årenes løp er det blitt nesten tyve bøker om disse to "barnehavens Romeo og Julie" - og flere bøker vil komme. For personlig har jeg like stor glede av å skrive for barn som for voksne.

Jeg er Jakob
En delvis monolog … skrevet til gjenåpningen av Jakobs kirke i Oslo, 18. februar 2000 - den store festen som markerte at Kirkelig Kulturverksted fikk overta kirken som sitt eget konsert-/teaterlokale. (Monologen ble lest av Svein Erik Brodal.)

Film - tre anbefalinger
The Ladykillers
innledning holdt 1.april 1997 i Filmens Hus i Oslo
Maskenes konge
bidrag til Cinematekets sommerserie 1999
Springtime for Hitler
bidrag til Cinematekets sommerserie 2000

Er kameloner ålreite dyr?
En artikkel jeg skrev under den siste EU-kampen. Gudene vet hvor den ble trykket. Men det ble den. (1994)

Neser

Om å hoppe høyt i været – og bli der så lenge man har lyst
Om dukketeater. Bidrag til tidskriftet Ånd i hanske (1995).

Hva slags folk skaper smoking?
Irritert innlegg til Dagbladet (høsten 1993) i anledning all verdens jåleri.

Mimrevers i all hast og uten bremser
I min generasjon har de fleste på en eller annen måte vært borti organisert barne- og ungdomsarbeid. Mange har dårlige minner. Selv er jeg så heldig at jeg bare har gode. Senere i livet har jeg tatt avstand fra alt som smaker av uniformer (se innslaget om smoking ovenfor!). Likevel (fordi jeg benytter meg av min hevdvunne rett til å være inkonsekvent) trykker jeg her uten blussel et nostalgisk bidrag til et jubileumsskrift (1994) for min barndoms speidertropp (8. Skien).

Barn + Tegneserier = ?
Bidrag til en tegneseriekatalog utgitt av Tronsmo Bokhandel i Oslo (1995).

Litterær kalender 1995
Svarbrev til Oktober-forlag i anledning en enquette (vrient ord).

Vi som blir overkjørt
Et slags dikt (av typen knekkprosa) som jeg trykket i Østlandets Blad i 1993 i anledning storsamfunnets vedtak om rasering av den vakre Hølendalen (hvor jeg tilfeldigvis nettopp hadde funnet det for godt å bosette meg). I dag – i dette tigerens år (ifølge kalenderen til de tolv dyr) – står de to digre bruene ferdige. Derfor dette "opptrykket"...

Dessuten:


[TOR ÅGE BRINGSVÆRD]