BEOWULF

Dette er den tredje boken i en ny serie med "biografier" fra all verdens myter, sagn og eventyr. (Den første kom i 1997 og heter Noa, den andre kom året etter og heter Medusa). Jeg har gitt serien navn etter Mime - den kloke jotnen i norrøn mytologi, han som er Odins venn og rådgiver, og som vokter visdommens kilde, den som kalles Mimes brønn.

Hver bok i Mime-serien vil bli gjennomillustrert av en norsk kunstner.

I Beowulf er det Arne Samuelsen som har laget bildene.

Nettutgaven bringer imidlertid bare teksten.

Dessuten har bokutgaven også et ganske omfangsrikt tillegg aller bakerst. Her vil du finne noter til hver enkelt side, en mengde faktaopplysninger, bemerkninger og assosiasjoner. I denne nettutgaven er dette tilleggstoffet ikke tatt med. Interesserte lesere henvises derfor på det mest innstendige til nærmeste bokhandel ...

Les boken


[MYTOLOGISKE BIOGRAFIER
]