DEN ENØYDEDet hendte for lenge siden ... den gang gudene vandret omkring på jorden, og menneskene ennå hadde evnen til å se dem.

De gamle historiene om Odin og Tor, Balder, Frøya og Loke er en vesentlig del av vår kulturarv. De fortjener å bli holdt levende. Det er et spørsmål om å ha røtter. Dessuten er vår norrøne mytologi - etter min mening - rett og slett et av de mest spennende, originale og tankevekkende forsøk som overhodet finnes på å beskrive vår indre og ytre virkelighet - fange livet og tilværelsen med ord og poetiske bilder.

Myter og eventyr blir aldri uaktuelle. For de handler ikke bare om "den gang" og "den tid". De kan like gjerne fortelle om "hver gang" og "all tid". Men hver generasjon må likevel erobre dem på nytt. Fortelle dem om igjen. På sin måte. Holde dem opp mot lyset fra sin egen hverdag.

Vi er vant til å møte mytene som fragmenter og knappe personbeskrivelser - og nærmest servert oss hulter til bulter. Det jeg har prøvd - i all ubeskjedenhet - er å sette sammen alle disse småbitene. Jeg leker at bakenfor alt virvar har det en gang eksistert et stort epos - en lang fortelling. Og det er denne fortellingen, eller en som kunne vært fortalt, som jeg er interessert i å gjenfinne. Jeg tenker meg altså at det hele er å ligne med et stort speil som er gått i stykker, bare skårene finnes. Og disse splintene forsøker jeg nå å sette sammen igjen. Omtrent som et stort puslespill. Skape en kronologi, en rekkefølge. Hva hendte når og hvorfor og i relasjon til hva?

Jeg har vært trofast mot kildene, men samtidig har jeg forbeholdt meg retten til å være uenig, gå nye veier - fortelle på min egen måte.


Hele boken ligger her, velg under

Introduksjon
1. kapittel: En kjempe så stor som hele verden
2. kapittel: Gudenes krig
3. kapittel: Den enøyde kongen
4. kapittel: Heimdalls sønner
5. kapittel: Tordenguden
6. kapittel: Reisen til verdens ende
7. kapittel: En skjeggete brud
8. kapittel: Gud og troll i samme kropp
9. kapittel: Balder
10. kapittel: Ulvetid
11. kapittel: Loke
12. kapittel: Ragnarok


[TOR ÅGE BRINGSVÆRD]