er en teatergruppe for barn og ungdom.
Vi holder til i Hølen
– den lille hemmelige landsbyen i Vestby/Akershus – den som ligger litt nord for Moss og litt øst for Son – og som frem til 1943 var Norges minste bykommune.


Slik begynte det:

Teatret ble stiftet 10. juni 1997 (under epletreet på Sandengen) av Helle Eidesmo, Øyvind Denstad,
Morgan Davidsen og Tor Åge Bringsværd

Den sommeren inviterte vi til et
tre ukers teaterverksted – et sommerkurs som førte frem til forestillingen Tor med hammer’n.

28. august møtte så barn og foreldre på terrassen hos Moe/Jacobsen i Store Strandgate nr 13.
Her staket vi ut kursen videre fremover og valgte styre.
Inger Strand ble teatrets første leder.


Sosialt teater
. Bifrost-Hølen Regnbueteater representerer et annerledes teatersyn enn det vanlige og konvensjonelle. Vi vil ikke bare lage forestillinger hvor publikum kommer til oss, vi vil like gjerne oppsøke menneskene der de er. Det er viktig for oss å bli regnet som en naturlig del av det sosiale liv i lokalmiljøet. Derfor vil vi alltid (på forskjellig vis) være med når noe skal feires eller markeres i det offentlige rom. Dette gir oss naturligvis mindre billettintekter enn vi ellers kunne skaffet oss – men et rikere teaterliv!

En bro er symbolet på alt som knytter mennesker og ting sammen. Her i Hølen har vi hele elleve broer (av og til tolv!) – de fleste er fra 1800-tallet. Bifrost er det gamle norrøne navnet på regnbuen – den store skjelvende flamme-broen som forbinder æsers og menneskers verden.

Kamelen er et annet symbol vi gjerne bruker. Den er et nøysomt dyr. Den klarer seg med lite. Den kan gå lange ørkenstrekninger. Slik er det med landsbyen Hølen også. Vi må som regel greie oss selv. Og det gjør vi. (Et annet ord for "overlevelses-vilje" er nemlig "dugnadsånd".) Derfor har vi alltid med oss en kamel i opptogene våre og når vi vil feire noe. (Alle kameler liker oaser.)

Aktiviteter

1997

Teaterverksted – (et tre ukers kurs) ledet av Morgan Davidsen.

Tor med hammer’n(eller: En skjeggete brud) av Tor Åge Bringsværd, med nyskrevet musikk av Øyvind Denstad og regi Morgan Davidsen. Premiere lørdag 23. august i Skøienparken i Hølen. Senere på høsten gjestet vi Steinerskolen på Kambo med forestillingen. Den ble også vist ved et felles-arrangement med Hølenkoret på Hølen skole.


1998

Hørt i Høl'n – en revy skrevet av Hans Mørk og Asbjørn Ek Jacobsen i samarbeid med barna i gruppen – instruktør: Torhild Aasander. Revyen ble spilt i mars – for to fulle hus på Hølen skole. Elementer fra revyen ble senere (på forsommeren) fremført på den tradisjonelle torgfesten.

Tai Chi – et treningstilbud til både barn og voksne. Kurset (tredve timer) ble holdt på Hølen skole (først innendørs og siden utendørs). Instruktører (som ble hentet fra Oslo): Eyvind Elgesem og Simon Chilembo.

Maskekurs – ledet av Rune Renberg (godt hjulpet av tre andre foreldre). Et populært kurs hvor barna lærte å lage masker.

Sommertur til Stavern

Teaterverksted – årets sommerkurs ble (som ifjor) ledet av Morgan Davidsen. Kurset ble avsluttet med at Prinsessa som ikke kunne telle (en "matematikk-collage" satt sammen av Morgan Davidsen) ble vist på Barnas dag, på Elverhøy.

Julekalender en kort "en-akter" om julens budskap, improvisert frem av gruppen under ledelse av Silje Martens og Ole Thomas Evensen. Enakteren ble vist i forbindelse med åpningen av den store julekalenderen på Hølen torv (Verdens største. Ikke torvet, men kalenderen.)


1999

Stallspillen kort juleforestilling beregnet på å bli vist utendørs (i uværskuret på Hølens skole) og som en fast avslutning på det store opptoget i forbindelse med feiringen av Hellig Tre Kongers dag (en av årets store festdager her i Hølen!). Spillet ble improvisert frem av gruppen under ledelse av Silje Martens og Ole Thomas Evensen.

Improvisasjonskurs – hver tirsdag i to og en halv måned denne våren og forsommeren. Ledet av Silje Martens og Ole Thomas Evensen.

Lilletrollet – av Tor Åge Bringsværd. Musikk: Øyvind Denstad. Regi: Morgan Davidsen. Kostymer: Inger Strand. En stor familieforestilling skrevet spesielt for Hølenkoret og Bifrost. Kor og orkester og ca. 80 medvirkende. Forestillingen er et samspill mellom egne amatører og profesjonelle gjester (bl.a til forteller-rollen, som ble tolket av Lars Andreas Larssen). Urpremiere 20. august i Kulpa (dammen vi har midt i landsbyen vår). Vi spilte syv forestillinger (på to store, flytende scener!) for over fem tusen tilskuere! (Som et ledd i oppkjøringen til premieren deltok Bifrost i korte "pr-forestillinger" bl.a. på Drøbak City og fornøyelsesparken Tusenfryd. Og i etterkant gjestet vi Vestby Sykehjem og Vestby Menighetshus.) Sammen med Hølenkoret var vi også med på å lage en CD fra forestillingen.

Fortellerkurs – et dobbelt weekendkurs ledet av Atle Knudsen og Vera Micaelsen.

Kameltimen!hver eneste lørdag denne høsten inviterte Bifrost –Hølen Regnbueteater til en times gratis underholdning for de minste på Hølen Postbibliotek (vi har postkontoret på biblioteket, her hos oss – eller kanskje er det omvendt). Gruppens medlemmer skiftet på å ha ansvaret (to hver gang) og programmet besto av opplesning, sang, gjettekonkurranse, improviserte fortellinger (etter stikkord fra publikum) – og naturligvis ble det bakt kamelboller til hver time … (Kontaktpersoner for de opptredende var hele høsten Atle Knudsen og Vera Micaelsen.)

En julefortelling av Charles Dickens – dramatisert av Ole Thomas Evensen. Regi: Silje Martens. Ble fremført på Gjølstad gård/Blomsterparken Tusenflor i adventstiden.

Julekalender – også i år fremførte vi det lille spillet vårt i forbindelse med åpningen av julekalenderen på Hølen torv.

Det gamle og det nye tusenåret – en liten samling tablåer, improvisert frem av gruppen under ledelse av Silje Martens og Ole Thomas Evensen. Tablåene ble fremført utendørs – nyttårsaften ved midnatt – for et publikum på flere hundre, og var et viktig innslag i Hølens markering av inngangen til det nye tusenåret.


2000

Improvisasjon – et intensivt weekendkurs (som en opptakt til stallspillet) ledet av Silje Martens og Ole Thomas Evensen.

Stallspillet – ble fremført i år som ifjor (som en avslutning på Hellig Tre Kongers feiringen), men med flere nye i rollene, naturligvis.

Kameltimen! – fortsatte som ifjor frem til mars måned.

Gjøglerkurs – den internasjonalt kjente gjøglergruppen Stella Polaris gjestet oss 25. og 26. mars og holdt et to dagers intensivt gjøglerkurs med oss: jonglering, kampteknikk, stylter etc. Senere har treningen fortsatt under ledelse av våre egne faste instruktører: Silje Martens og Ole Thomas Evensen.

Deltagelse i teaterstevnet i Follo – 29. april var vi fortropp i opptoget gjennom Kolbotn sentrum. 30. april hadde vi to forestillinger på hovedscenen på Kolbotn kino – begge ganger viste vi en kortversjon av Lilletrollet.

St. Hans i Hølen – under St. Hansfeiringen i Skøienparken, arrangert av Hølen vel, bidro Bifrost med en halv times gjøglerprogram.

Lilletrollet – fjorårets samarbeids-suksess ble tatt opp igjen. Under fellesnavnet Hølen Korspill spilte Hølenkoret og Bifrost nye syv forestillinger (fra 18.august) for fullsatte tribuner. Årets versjon ble instruert av Rune Hekkelstrand. Lars Andreas Larssens rolle ble overtatt av Anne Marie Ottersen. Men tittelrollen ble i år som ifjor spilt av vår egen Maria Strand Renberg. (Også i år hadde vi i forkant en kort pr-forestilling på hovedscenen på Tusenfryd.)

Irsk dans – to av våre unge dansere (15 år gamle) holdt i oktober – etter ønske fra kulturetaten i Vestby – et weekendkurs for jevnaldrende ungdom på Brevik Danseverksted i Son.

Gjøglerkurs (Oppfølging) – Bifrost var invitert til Stella Polaris i Stokke ved Tønsberg 27. – 29. oktober. Der gjennomførte vi et nytt, intensivt lang-weekend-kurs, denne gang ble det langt særlig vekt på akrobatikk og kampteknikker.

Speiltrollet – et helaftens maskespill av Else Færden. Premiere i Hølen 18.november. Forestillingen ble vist i Garder 19. november, og senere hadde vi to forestillinger på Steinerskolen i Moss. Søndag 19. november reiste vi til Garder og hadde en ny forestilling for fullsatt sal på Gardarheim. Vi solgte også forestillingen til Steinerskolens julemarked i Moss, lørdag 25. november.


2001

Stallspillet markerte som vanlig slutten på den tradisjonelle Hellig-Tre-kongers-feiringen her i landsbyen vår.

Ratatosk i Ragnarok et originalt norrønt gjøglerspill med utgangspunkt i et handlingsriss av Silje Martens, Ole Thomas Evensen og Tor Åge Bringsværd. Meningen var at gruppen skulle være med og forme det endelige resultat. Vi begynte arbeidet med dette prosjektet allerede i januar, med sikte på en premiere høsten 2001.

Kameltimen på biblioteket (hvor vi leser og tøyser for de minste) startet opp første lørdag i mars, og avsluttet siste lørdag i april.

Verdens bokdag lørdag 21.april ble Verdens bokdag markert på Hølen bibliotek med en utvidet Kameltime.

Trommekurs ledet av Robert Fencl, 28. og 29. april. Her jobbet vi bl.a. med å improvisere melodier til egne, spontane tekster. Kurset var åpent både for barn og foreldre.

Maskekurs 12. og 13. mai holdt Inger Strand og Silje Martens maskekurs på Hølen Skole. Målet var å lage hest, fenrisulv, haner m.m. i skumgummi til Ratatosk.

Sommerkonsert i Såner kirke i kulturskolens regi Vi stilte med fire på stylter som tok imot gjestene og delte ut program.

Torgfesten 16.juni 2001 vårt bidrag til denne tradisjonsrike landsbyfesten rundt langbordene i Skøienparken (og med servering fra Syrinbaren) var i år "Det dansende tusenbenet og den stygge padda", vår egen versjon av "Karius og Baktus" og Ljugekrakken (impoviserte fortellinger etter tilrop og stikkord fra publikum).

Vi over 60 to ganger dette året har vi besøkt denne livskraftige "pensjonistforeningen" på Elverhøy. Begge gangene med en utvidet Kameltime.

Gjøgleropptog i Hølen vi deltok både på H.I.K.-dagen i juni, og vi underholdt før kampen og i pausen på A-lagets siste fotballkamp for sesongen 23. september på Brandstad stadion.

Speiltrollet vi tok opp igjen fjorårets forestilling i anledning deltakelsen i den nordiske barneteaterfestivalen i Södertälje. Før vi dro til Sverige hadde vi en "nypremiere" på Hølen skole lørdag 22. september.

Nordisk barneteaterfestival i Södertälje i Sverige 30/9-6/10 2001
Bifrost Hølen Regnbueteater fikk av Norsk Amatørteaterråd det ærefulle oppdrag å være Norges deltager ved "Barn spiller for barn" den store nordiske teaterfestivalen i Södertälje, 30. sept til 6. oktober 2001. Teatergrupper fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene deltok. Og i motsetning til de fleste andre barneteaterfestivaler, var det altså ingen voksne som opptrådte denne gang. I Södertälje var det barn som spilte for barn.

I tillegg til å spille vår egen forestilling Speiltrollet ledet vi en egen gjøgler-workshop for barn og unge fra de andre teatergruppene under festivalen.

Hølen bibliotek 100 år jubileet ble feiret 23. oktober i gymsalen på Hølen skole. Vi deltok med gjøgling utendørs, og fortsatte inne med fødselsdagsang og gratulasjoner til jubilanten.

Kudramuda Vestby Kulturskole "viste seg frem" på Follo folkehøyskole 4. november 2001. Vi deltok med gjøgling utenfor når gjestene ankom skolen.

Trommekurs 2 et oppfølgingskurs ledet av Robert Fencl, 17. og 18. november. Kurset var (som forrige gang) åpent både for barn og foreldre.

Julegateåpning som vanlig deltok vi første lørdag i desember med gjøgling og underholdning

Ratatosk i Ragnarok endelig kom premieren (etter nesten et års øvelser)! Stykket ble vist utendørs og på kvelden i Skøienparken søndag 9. desember. Været kunne vært bedre, men vi siterer fra Østlandets Blad: "Resultatet ble et festfyrverkeri. En oppvisning så fargerik og sprell levende at det vil bli vanskelig å finne dens make." Dette stykket vil vi også ta med oss på en planlagt turne i år 2002.

Til orientering:

Ensemble:
Dette driftsåret har vi hatt 17 skuespillere.

Øvelser:
Vi har øvet fast to ganger i uken, tirsdag og lørdag, under ledelse av våre faste instruktører Silje Martens og Ole Thomas Evensen.

I tillegg til disse to har styret dette året bestått av:
Maria Nortvedt Bjur, leder
Kari Størksen, kasserer
Inger Strand, kostymesjef
Bodil Solli, styremedlem
Tor Åge Bringsværd, kunstnerisk rådgiver


2002

Stallspillet i år som i alle år: fortellingen om hvorfor vi feirer jul. Utendørs på skoleplassen (med fakler og fyrverkeri) når følget med De hellige tre konger og deres hyrder, soldater, haremsdamer (for ikke å glemme kamelen) kommer vandrende for å få en siste kopp gløgg i kveldsmørket på den siste strekningen frem til oasen Elverhøj

Gjøglerkurs 18.-20. januar dro vi enda en gang til Stokke, for å lære mer av Stella polaris. Et intensivt langweekend-kurs med særlig vekt på alle slags kampteknikker.

"Junioravdeling" eller "nybegynnergruppe". I februar startet gruppen opp under ledelse av Silje Martens. Første prosjekt vil være Askeladden og de gode hjelperne. Vi tar sikte på en premiere her i Hølen før sommeren.

Ratatosk på Ullensaker Bifrost var invitert av Ullensaker kulturskole og Romerike folkehøgskole til "Barne- og ungdomsteaterfestivalen 2002" lørdag 9. februar. Det er sjette gang denne festivalen arrangeres og åtte teatergrupper deltok. Vi gjorde stor lykke, og med dårlig skjult stolthet kan vi blygt meddele at mandag 11.februar var det meste av forsiden og nesten hele baksiden av Ullensaker blad viet bilder og intervjuer med Bifrost Hølen Regnbueteater!

(Forestillingen ble også vist senere en ekstra gang på Hølen Skole. Og vi tar sikte på å vise den under den store friteaterfestivalen i Porsgrunn i juni.)


Bifrost – Hølen Regnbueteater er medlem av Norsk Amatørteaterforbund og har i dag 16 skuespillere og dansere i alderen 9 – 16 år.

Våre to faste instruktører og daglige ledere er:
Silje Martens og Ole Thomas Evensen.

Styret ledes av Maria Bjur.

Vår adresse: Bifrost, Postboks 23, 1550 Hølen


[TOR ÅGE BRINGSVÆRD]