Månedens bilde

I år utga Juritzens forlag George Sands gamle reiseberetning En vinter på Mallorca (1839), hvor hun forteller om sitt og Chopins besværlige vinteropphold i Valdemossa. Jeg skrev et 55 siders essay som ”Et nødvendig forord” til den norske utgaven.

Et kuriosum er det dobbeltportrettet som Delacroix malte av kjæresteparet (eneste bilde hvor de er avbildet sammen). Et bilde som aldri ble helt ferdig, og som derfor ble stående igjen i Delacroixs atelier etter hans død (1863). En gang mellom 1865 og 1873 (ingen vet sikkert) var det en ukjent lømmel som skar lerretet i to. Den delen som viser Chopin, finnes i dag i Louvre, mens George Sand kan beundres i Orderupgaard-samlingen like utenfor København.

Under et stipendiatopphold på Schæffergården i juni fikk jeg endelig anledning til å besøke Orderupgaard-samlingen, slik at jeg kunne se originalen med egne øyne.