Sammen med Marianne og Brumm-dyrene
Sammen med Marianne og Brumm-dyrene

I tillegg til det som fremgår av denne oversikten står Bringsværd ikke bare som redaktør, men også som oversetter av en lang rekke av de antologiene som er nevnt under som redaktør. Heller ikke de oversettelser som er gjort for radio og TV (NRK) er tatt med her. Hvis ikke annet oppgis, er oversettelsen gjort for Cappelen forlag.

1967

1970

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011