Undervisningsopplegg om menneskerettigheter

Dette nettbaserte undervisningsopplegget om menneskerettigheter for grunnskole og videregående skole er utviklet i et samarbeid mellom Amnesty International og Salabyredaksjonen i Gyldendal Undervisning til TV-aksjonen i 2012.

Opplegget ble svært godt mottatt og lever videre og vokser både på Gyldendals Salaby-sider og hos Amnesty. Vi inviterer alle skoler til å ta undervisningsopplegget i bruk. Sidene kan brukes som en integrert del av undervisningen i mange fag. Opplegget er tilpasset læringsmål i samfunnsfag, RLE, norsk og medier og kommunikasjon, men kan også inngå i andre fag.

Undervisningsopplegget skal møte barn og unge i deres egen hverdag med utgangspunkt i følgende temaer:Undervisningsopplegget er nettbasert og tilrettelagt for digital bruk i klasserommet, men kan også lastes ned og skrives ut. Opplegget består av animasjoner, videoer, interaktive øvelser, lærerveiledning og fordypningsmuligheter. I sin basisversjon kan det gjennomføres på to skoletimer, men med forslag om utvidede, tverrfaglige aktiviteter. Sidene er tilgjengelige på bokmål og nynorsk.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål, kommentarer eller forslag.

Amnesty International er en organisasjon som jobber for at menneskerettighetene skal respekteres i hele verden. Det betyr at vi sier fra når folk fengsles uten grunn, blir mishandlet i fengsel eller når barn ikke får lov å gå på skole fordi de er jenter eller fordi de tilhører en gruppe som blir sett ned på i det landet der de bor. Vi sier også fra når noen blir satt i fengsel bare for noe de mener eller tror på.

Amnesty er verdens største menneskerettighetsorganisasjon og har over tre millioner medlemmer i 150 land. I Norge har Amnesty nær 100.000 medlemmer og aktivister. Les mer her