Flyttesangen


 

 


Flyttelass

Tegn 5 ting du ville tatt med deg hvis du skulle flytte.

Tankekart 1

Lag et tankekart over det som er viktigst for deg.

Tankekart 2

Lag et tankekart over det som er viktigst for en du kjenner.