FN bygningen

Internasjonale dager i Salaby


Etter at andre verdenskrig var over i 1945 ville ikke verden ha mer krig.
Derfor gikk mange land sammen for å lage de Forente Nasjoner (FN).
FN skulle jobbe for at det aldri mer skulle bli verdenskrig.
I 1945 var det 51 land som var medlem av FN. I dag er det 192 land!
Den første generalsekretæren (lederen) for FN var norsk og het Trygve Lie.
24. oktober er FN-dagen. Det er "bursdagen" til FN.

For å bli medlem av FN må landet følge de lovene som FN har laget.
Disse lovene blir kalt FN-pakten. FN-pakten sier hvilke rettigheter og plikter FN-landene har.
En av disse lovene er Barnekonvensjonen. Den sier hvilke rettigheter alle barn i verden har.

FN-bygningen ligger i New York, og utenfor bygget kan du se flaggene til alle FN-landene!Fagtekst

Kan du flaggene?

Land og flagg

FN - test deg selvFlyttesangen

Barns rettigheter

Ordlenke - land