Multi Oppgavegenerator

Oppgavenavn :

Regneart :

Tallområde 1 :
desimaler.

Tallområde 2 :
desimaler.

Vis illustrasjon :

Spør etter kun svar :