Ingen norsk fuglelokalitet er grundigere beskrevet
- og ingen fortjener det bedre!

Fugler og fuglafolk på Utsira
Birds and birdwatchers of Utsira

Av Bjørn Olav Tveit, Geir Mobakken og Ove Bryne


288 sider
Gjennomillustrert
i farger
Innbundet

Utgitt av:
Utsira Fuglestasjon

ISBN 82-996967-0-4

Pris: kr. 349,-
Porto kr. 50,- kommer i tillegg

Ved betaling fra utlandet, koster boka EUR50 inkl. porto

Bestilling foregår
pr. e-post.

Fyll ut navn, adresse og antall bøker. Betalingsmåte angis nærmere når bestillingen bekreftes.


This book about the birds of Utsira is in Norwegian, but it includes lots of colour images and a language key. This key allows non-Scandinavians to understand the species accounts and tables. The price is EUR50 including postage and handling within Europe. Order by sending us an e-mail. You will receive a reply with details on how to pay.


Utsira: En liten og forblåst øy ute i havgapet, men like fullt et idyllisk stykke Utkant-Norge med en magisk tiltrekningskraft på trekkfugler.


Artssammensetningen på Utsira er unik blant norske trekkfugllokaliteter. Turteldue, tartarpiplerke, gulbrynsanger, dvergfluesnapper, hortulan og dvergspurv – arter som på de fleste andre lokaliteter vil nevnes blant årets høydepunkter – er å regne som faste trekkgjester på den vesle rogalandsøya. Ingen andre steder i landet har du større sjanser for å finne søreuropeiske og asiatiske arter som dverglerke, sibirpiplerke, sitronerle, sørnattergal, sibirsk svartstrupe, starrsanger, rødstrupesanger, fuglekongesanger, pirol, rosenstær og sibirspurv. Og med ni funn av amerikanske spurvefugler, er det ingen plass i Skandinavia du heller bør reise til hvis det er megarariteter du drømmer om å finne. Havfugltrekket kan være spektakulært og har inkludert svartbrynalbatross, flere storlirer og en rekke sabinemåker. Hele 313 spontant forekommende arter er påtruffet på Utsira, og tjue av dem representerer førstegangsfunn for Norge.

Denne boka gir for første gang en grundig presentasjon av alle fuglearter påtruffet på øya. Et spennende stykke norsk ornitologisk historie, fra 1930-tallet fram til og med 2003, setter de ornitologiske begivenhetene i et menneskelig perspektiv.

Se også Utsira Fuglestasjons hjemmesider


På innsiden
A sneak-peek inside the book

Omslag: jpg /pdf
Innholdsfortegnelse

Klikk på bildene for full størrelse:


Begivenhetene år for år
Highlights from the past


Tips: hvor og når du finner fuglene
How and where to find the birds


Fyldig artsgjennomgang
From the excessive species accounts


Hurtigguide til artenes status
Quick-guide to each species status

Click on the above thumbnails to access pdf-versions. Uncropped, these images may be used freely by magazines and other web-sites in order to promote the book. Please refer to the book in context with the illustration.