Vi følger byggeprosessen

Knut Grønvold

Dette er en elektronisk arbeidsbok for Vg2 Byggteknikk. Her kan elevene gjennom skoleåret følge byggingen av en enebolig fra fundamentering og grunnmur via bjelkelag, yttervegger, tak, utvendig og innvendig kledning til ferdigstillelse etter en fastsatt fremdriftsplan.

Byggeprosjektet dekker mange av kompetansemålene innenfor programfaget produksjon og prosjekt til fordypning. I tillegg dekker man de fem grunnleggende ferdighetene, og det er laget oppgaver til hver av de 33 ukene som byggeprosessen omfatter.

Elevene blir kjent med fasadetegninger, plantegninger og snitt, og HMS er en integrert del av prosjektet.


Alle tegninger © Blå bolig, 8905 Brønnøysund


Huset skal bygges nord i Akershus på et sted langs Mjøsa som heter Feiring.


Huset skal ligge på tomt nummer 26 på et boligfelt kalt Holhagan.

Mer stoff om byggeprosessen finner du i menyen til venstre.