HOVEDSIDEN

Horisonter 8 – korttekster, innblikk og lenker

Her finner du korttekster, innblikk og aktuelle lenkesamlinger til hvert kapittel i Horisonter 8. Korttekstene er enklere og kortere versjoner av de blå tekstene i grunnboka. Innblikkene er fordypningstekster som bygger videre på det teksten i grunnboka. Korttekster og innblikk kan lastes ned på bokmål eller nynorsk.

Lykke til!