Oppgaver til A-oppslaget
Oppgaver til B-oppslaget
Oppgaver til D-oppslaget
Oppgaver til E-oppslaget
Oppgaver til F-oppslaget
Oppgaver til G-oppslaget
Oppgaver til H-oppslaget
Oppgaver til I-oppslaget
Oppgaver til J-oppslaget
Oppgaver til K-oppslaget
Oppgaver til L-oppslaget
Oppgaver til M-oppslaget
Oppgaver til N-oppslaget
Oppgaver til O-oppslaget
Oppgaver til P-oppslaget
Oppgaver til R-oppslaget
Oppgaver til S-oppslaget
Oppgaver til T-oppslaget
Oppgaver til U-oppslaget
Oppgaver til V-oppslaget
Oppgaver til Y-oppslaget
Oppgaver til -oppslaget
Oppgaver til -oppslaget
Oppgaver til -oppslaget


Her kan du laste ned oppgaveark til de forskjellige bokstavoppslagene:

Oppgaveark til A-oppslaget
Oppgaveark til B-oppslaget
Oppgaveark til D-oppslaget
Oppgaveark til E-oppslaget
Oppgaveark til F-oppslaget
Oppgaveark til G-oppslaget
Oppgaveark til H-oppslaget
Oppgaveark til I-oppslaget
Oppgaveark til J-oppslaget
Oppgaveark til K-oppslaget
Oppgaveark til L-oppslaget
Oppgaveark til M-oppslaget
Oppgaveark til N-oppslaget
Oppgaveark til O-oppslaget
Oppgaveark til P-oppslaget
Oppgaveark til R-oppslaget
Oppgaveark til S-oppslaget
Oppgaveark til T-oppslaget
Oppgaveark til U-oppslaget
Oppgaveark til V-oppslaget
Oppgaveark til Y-oppslaget
Oppgaveark til -oppslaget
Oppgaveark til -oppslaget
Oppgaveark til -oppslaget


Her er to oppgaveark med Lill og Leo:

Eksempler i PDF format:

Last ned eksempelark 1
Last ned eksempelark 2
Last ned eksempelark 3Gyldendal Undervising