Bli med inn i klasserommet til Lill og Leo og arbeid med bokstavsidene!
Eller kanskje du vil spille ABC-spill eller gå til lesehjørnet?
Følg med - nye ideer og oppgaver kommer til.


 ABC- boka Lese- og skrivestart
Bokstavbøker